Arillo

Árbore de porte ergueito, entrada lenta en producción e moi productivo. Claudia de maduración tardía, ovalada curta, cór granate, carne amarelo-verdosa, firme ca carambuña solta, bon sabor. O seu principal interés está na súa rusticidade e produción tardía, mediados de setembro en diante según localización.

Categoría: