Burlat

Porte semiergueito. Vigorosa e produtiva.Froito grande encarnado escuro, brillante. Moi boa para mesa.

Categorías: ,