Collón de frade negro

Recollida en Castelo (Culleredo). Variedade vigorosa e productiva. Froito grande, rosado a negro de forma ovalada, truncada nos extremos. Carne verdosa, doce,de bon sabor.Madurece a finais de agosto.

Categoría: