Figos Brancos

Figo de tamaño grande. Cór verde amarela. Carne branco-verdosa a lixeiramente rosada, de sabor fresco, doce e deliciosa. Madurece no mes do Santiago.