Figos de Malva

Figo de tamaño grande e groso. Cór verde. Carne moi atractiva de cór malva. Sabor suavemente doce. Madurece por Santa Mariña. Se o sitio é cálido da una segunda colleita en setembro.