Migueliños

Figo de tamaño pequeno a grande. Cór verde abrancazado ou rosado. Carne rosada de sabor moi doce. Maduración a partir de mediados de agosto ata o outono. Extraordinariamente productivo..