Peras Primas

Pereira de porte semiergueito e de vigor medio. Pera pequena, de forma típica e cór verde – amarela. Cóllese verde e ponse en madureiro. Moitísima auga.

Categorías: ,