San Ramón

Recollida en Ribeira do Belelle-Sillobre (Fene). Estendida polos concellos de Ferrolterra. Árbore de vigor medio a débil, porte pequeno e semiestendido, moi productivo e de entrada en producción moi rápida. A mazá é potencialmente grande, aínda que a súa alta producción fai que ás veces se quede pequena se non se abona e rarea correctamente. É de cór encarnada non uniforme sobre fondo verde, carne zumenta, branca e blanda, cun sabor particular. Madurece en agosto-setembro.

Categorías: ,